On-Air
토요일 오전 9시 45분 (재방송 목요일 오전 5시 30분)
다정다감 PD: 황일묵 | MC: 목서윤 | 작가: 안소민, 김선혜, 조인영, 조현빈 | VJ: 백승우
토요일 오전 9시 45분 (재방송 목요일 오전 5시 30분) PD: 황일묵 | MC: 목서윤 | 작가: 안소민, 김선혜, 조인영, 조현빈 | VJ: 백승우
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 08월 07일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  08월  07일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 08월 07일
  방송일 : 2022-08-07 39
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 31일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  07월 31일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 31일
  방송일 : 2022-07-31 85
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 24일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 24일 

  [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 24일
  방송일 : 2022-07-24 142
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 17일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  07월 17일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 17일
  방송일 : 2022-07-17 146
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 10일

  [다정다감]  전주MBC 2022년 07월  10일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 10일
  방송일 : 2022-07-10 106
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 03일

  [다정다감]  전주MBC 2022년 07월  03일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 07월 03일
  방송일 : 2022-07-03 233
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 26일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  06월  26일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 26일
  방송일 : 2022-06-26 152
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 19일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  06월  19일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 19일
  방송일 : 2022-06-19 137
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 12일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  06월  12일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 12일
  방송일 : 2022-06-12 177
 • [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 05일

  [다정다감]  전주MBC 2022년  06월  05일

  [다정다감] 전주MBC 2022년 06월 05일
  방송일 : 2022-06-05 291